Adventní jarmark ve Slavonicích

obrázek -

Adventní jarmark ve Slavonicích po třinácté -  28. 11. 2021

Stalo se hezkou tradicí, že první adventní neděli se ve Slavonicích otevírá adventní čas jarmarkem. I letošní ročník chce navázat na to, co se dařilo a zlepšit, co nebylo až tak.

Spolupráce s městem se zlepšuje rok od roku, tak věříme, že tomu bude tak i letos a na všem se domluvíme. Členové spolku i spolupracovníci si každý opět vezme svůj díl práce na přípravách, nabídka různých vánočních pochutin a nápojů, které k adventu a na zahřátí patří, bude bohatá, různorodá a dobrá. Kombinace stánků na náměstí a ve Spolkovém domě je příjemná pro obě skupiny stánkařů. Někdo chce být venku, někdo přímo vyžaduje místo v teple a pod střechou.

Adventní jarmark sousedského charakteru se měl konat po třinácté v roce 2020. Pandemie covidu19 neumožnila jeho realizaci. Uvidíme, co bude letos. Snad se podaří.

Co se programu týká, pracujeme na jeho přípravě a vše včas zveřejníme.  Zdeňka Chadimová, srs.sdruzeni@seznam.cz

Advent máme většinou spojený s blížícími se vánočními svátky a se zapalováním svíček na adventním věnci. Dokážeme ale říct, co vlastně advent znamená, jaký je jeho původ a historie a jaké tradice jsou s ním spojeny? Pojďme si připomenout, co advent znamená pro českou kulturu a na jakých základech vyrůstají české Vánoce.

Slovo advent pochází z latinského „adventus“, což znamená „příchod“. Máme samozřejmě na mysli příchod Spasitele. Advent tedy chápeme jako přípravu na vánoční svátky a od jedenáctého století jde o nám známé čtyři týdny před 24. prosincem. Původně byl advent časem půstu a zbožného rozjímání, veškerá společenská zábava jako tanec nebo zpěv byla zakázána, býval však proložen obchůzkami lidových masek. Nesmělo se jíst maso, povoleno bylo pouze rybí, z čehož vychází nám všem dobře známý zvyk pojídání kapra ke štědrovečerní večeři. Adventní půst končil s východem první hvězdy na Štědrý den.

Zvyk zapalovat postupně čtyři svíčky na adventním věnci, odpočítávající čtyři adventní týdny, je dnes rozšířen téměř do všech českých domácností. Světlo svíček symbolizuje příchod Krista. Věnce ze zelených rostlin, stejně jako svíčky, byly zřejmě symbolicky používány v Evropě už před příchodem křesťanství, teprve v 16. století si ho v podobě adventního věnce osvojila křesťanská církev.

(https://www.womanonly.cz/znate-vsechny-adventni-tradice-inspirujte-se-s-nami/)zpět nahoru