Veřejné projednání návrhu územního plánu

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ UPRAVENÉHO NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU SLAVONICE S ODBORNÝM VÝKLADEM

znak města Slavonice malý
Městský úřad Dačice, odbor stavební úřad, úsek územního plánování jako pořizovatel Územního plánu Slavonice tímto oznamuje konání veřejného projednání upraveného návrhu Územního plánu Slavonice s odborným výkladem, které se uskuteční v termínech:
- pondělí 04.10.2021 ve 18:00 hod. v Kulturním domě Slavonice
- pondělí 11.10.2021 ve 18:00 hod. v Kulturním domě Slavonice.
K upravenému návrhu Územního plánu Slavonice lze podat námitky a připomínky:
Námitky mohou uplatnit pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti (podle § 23 stavebního zákona). Námitka musí obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou. Připomínky může uplatnit každý.
 
 
 
 

zpět nahoru