OZV o poplatku z pobytu

Zastupitelstvo města Slavonice se na svém zasedání dne 6. 4. 2021. usnesením č. 294/20/2021 usneslo vydat na obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu OZV 1/2021.

Všechny informace na jdete na webu města - ZDE.


zpět nahoru