Chtělo by to fakt změnu!

 

Plní základní škola očekávání veřejnosti?

Škola má být otevřeným výchovně-vzdělávacím centrem nejen pro žáky, ale i rodinu a veřejnost v jejím okolí. Do světa o sobě dává vědět nejen svou webovou stránkou, ale také třeba získáváním různých ocenění a certifikátů. (Certifikát Férová škola od Ligy lidských práv, Rodiče vítáni atd.)

 

Očekávání rodičů

Pro více než 60% rodičů je důležité, jak moc budí škola v dítěti zájem se učit. Hned na dalším místě rodiče zajímá, jestli se tam jeho dítě těší a zda si odnese ze školy hodně poznatků. Dále se zajímají, jak jsou učitelé kvalifikovaní a jestli se stále vzdělávají. Velmi zajímavá je pro ně i otázka, jak škola žáky dobře připraví pro další studium a jaké nabízí mimoškolní aktivity. Znakem dobré školy je pro rodiče vstřícnost učitele v komunikaci se žáky i s rodiči. Požadují dobrý přístup k informacím o škole a o svém dítěti a mají radost, když jejich dítě zde zažívá úspěch. Nemalou část rodičů zajímá, zda je škola pěkná a moderně vybavená. Jen malá část chce mít příležitost chod školy ovlivňovat a být zapojována, a tu většinou také zajímá, jak spolupracuje škola s veřejností.

 

Směrem ke zvyšování kvality

Ředitel(ka) školy už dávno není učitel(ka), který(á) ve volném čase mezi výukou tělocviku nebo výtvarky odbíhá k manažerování školy. Učení jde stranou a na prvním místě je organizace a provoz školy. Proto je v manažerské práci ředitele nutná dlouhodobá vize školy a jeho strategie. Víme, kam chce ZŠ Slavonice jít a kde bude za pět let?

 

Vzdělávání pedagogů

Vzdělávání celoživotní a odborné je základem profesního vývoje každého učitele. Na druhé straně je dnes učitel natolik vytížený, že mu právě moc času na jeho osobnostní vývoj mnohdy ve volném čase nezbývá. Proto by škola měla napomoci i cestou e-learningu, který může učitel sám časově korigovat a vzdělávat se tak přímo z domova. Mimo to by se měl ředitel také zajímat o dobrou pohodu v kolektivu a předcházet u svých učitelů syndromu vyhoření.

 

PR – public relations neboli vztahy s veřejností

Veřejnost je klientela školy. Škola informuje rodiče, žáky, učitele a další zájemce o informace zejména prostřednictvím webových stránek. Proto také je školní web nesmírně důležitý. Z internetových stránek školy můžete mimo jiné vnímat otevřenost, formálnost, přístup školy k rodičům a dětem, také na kolik je škola tyto informace ochotna zveřejňovat nebo na kolik je pro ní tento přístup důležitý.

 

Internetová mrtvolka ZŠ Slavonice

První stránka na webu ZŠ Slavonice mě docela naladila. Bohužel výzvou vstupte jsem se ocitla rázem na formálním a nezajímavém školním webu. K informacím jsem se dopracovávala zbytečně komplikovaně a přes nezáživné seznamy dokumentů. Web je jednoduše zastaralý. O vlastní výuce jsem se nedozvěděla skoro nic. Přehršle mimoškolní činnosti ve mně naopak vzbudila otázku, zda škola vůbec ještě učí.

 

Vzhledem k tomu, že v zastupitelstvu města Vás vážení občané zastupuje za Sdružení pro změnu 2010 ředitel školy Mgr. Jiří Hrouda a zástupkyně ředitele RNDr. Jitka Kašparová, kteří hlásali ve volební kampani, že budou „řemeslníky“ a budou pracovat, dovolila bych si podotknout, že hlavní oblastí jejich zájmu by měla být hlavně práce, za kterou jsou placeni státem a tedy z daní každého z nás. Můj příspěvek zakončím přáním: „Chtělo by to na tom webu opravdu změnu!“ A možná nejen na webu.

 

 

Jak na to?

Základ vstupu na školní web by měla tvořit titulní stránka NAŠE ŠKOLA:

Právě titulní stránku školy lze považovat z celého webu za tu nejdůležitější. Podává návštěvníkům informace o webu (název, smysl či účel webu).

 • přesný název a adresa školy

 • kontaktní informace (vhodné jako odkaz na stránku s kontaktními osobami, přesnou adresou školy, telefonním číslem školy, popisem cesty do školy popřípadě odkazem na on-line mapu atd.)

 • vyhledávání (umístěním formuláře např. od Google lze zajistit prohledávání webu pomocí klíčových slov)

 • cizojazyčné verze (odkaz na verze stránek v příslušném jazyce)

 • datum poslední a předpokládané aktualizace

 • seznam odkazů na rubriky (na všech stránkách by se tento seznam měl objevovat na stejném místě)

 • mapa webu (jejím problémem je rychlé zastarávání)

 • počítadlo přístupů (vhodné umístit do spodní části webu, kde na sebe zbytečně neupozorňuje).

 • informační systém www.iskola.cz


Dále by mělo následovat sdělení:
 • vedení školy – ředitel školy s kontaktem a fotografií,

 • jeho tým – se třídami a učiteli, ve kterých učí, doplněné fotografiemi, s upřesněním hodin pro veřejnost, webové stránky tříd,

 • profil školy v základních bodech a s prolinkem na ŠVP (školní vzdělávaví plán),

 • plánek školy.


PROFIL ŠKOLY je dobré uvádět v základních bodech, jelikož dlouhý ŠVP zajímá jen velmi málo rodičů:
 • hlavní zaměření školy

 • integrační třídy

 • s kým škola spolupracuje

 • na co je zaměřená nebo jakou specializaci nabízí (přírodní vědy, hudební výchova, výtvarná výchova atd.)

 • knihovna školy

 • jazyky atd.


Doplňující nabídka pak zdůrazňuje:
 • podporu nadaných žáků

 • zdravou stravu

 • genderovou politiku školy

 • individuální přístup při výuce

 • nápravu řeči

 • sociální témata atd.


Spolupráce rodičovské rady není bezvýznamná a tedy informace:
 • složení rodičovské rady s kontakty a fotografiemi

 • jak se volí

 • co může člen rodičovské rady ovlivnit

 • jak často a kde se schází, jak je rada svolávána

 • vlastní akce – projekty, slavnosti

nelze opomíjet.

 

 

DALŠÍ NABÍDKA ŠKOLY:
 • dozory před začátkem vyučování – ranní služba

 • družina – s celým týmem, kde a jak se tam dostanu, kontakty a fotografie týmu

 • zájmová činnost


Každý rodič si prohlíží rád fotografie. Proto vlastní kolonka GALERIE nesmí chybět:
 • okruh a prohlídka školy – nejlépe virtuální formou – exteriér - interiér

 • ostatní fotografie z akcí školy

 • práce žáků školy - úspěchy


KALENDÁŘ ŠKOLY:
 • dozory

 • třídní schůzky

 • aktuální akce

 • vyučovací hodiny a přestávky


Finanční politika školy je jistě nezbytná. Proto i možnost SPONZORINGU by se měla na webu objevit:
 • jak je možné školu finančně podpořit

 • možnost stažení sponzorské smlouvy a její on-line vyplnění

 • platby – všechny možné způsoby plateb – konto


ŠKOLNÍ POŠTA pro rychlou písemnou informaci:
 • učitelé

 • žáci

 • rodiče

 • on-line omluvenka a kritéria omluvení


INTERAKTIVNÍ WEB je pro školu, která tvrdí, že nabízí IT nadstandart, samozřejmostí:
 • formuláře k odeslání žádosti nebo dotazu (např. o nefunkčnosti určité části webu, e-mailové školní schránky atd.)

 • anketa vztahující se k některému z aktuálních témat ať již na škole či mimo ni

 • diskuzní fórum - vyjádření názorů klientů školy

 • školní soutěž může zajímavou a hravou metodou zapojit širší počet žáků všech věkových kategorií do komunikace se školou.

 • školní e-mailová schránka určená žákům a zaměstnancům školy může být při využívání webového rozhraní školních stránek dalším prvkem zviditelnění školního webu a vhodným nástrojem pro komunikaci mezi žáky a učiteli.

 • webová kamera s vyústěním na školní web. Ta může sledovat podle předem připraveného programu vysílání umístěného na webu konkrétní vyučovací hodinu (nějakou divadelní scénku atd.)

 • rozesílání SMS

 • interaktivní výuková cvičení na školním webu lze chápat jako moderní prostředek, který může vést děti k samostudiu.


Příkladem je třeba:


Program Hot Potatoes, který se dá zdarma stáhnout z internetu:

 • JCross – vytvoří jednoduché křížovky

 • JQuiz – úkoly s odpovědí ano/ne, testy s výběrem odpovědi z více možností, úkoly s krátkými odpověďmi na otázky

 • JMix – seřazení zpřeházených vět

 • JCloze – doplňovací cvičení do vynechaných míst

 • JMatch – dvojice pojmů nebo texty s mezerami, přiřazování k obrázkům


Zákony uveřejněné na webu nejsou nikdy na škodu:
 • Autorský zákon = Zákon č. 121/2000 Sb.,

 • Svobodný přístup k informacím.


Často kladené dotazy:

FAQ (Frequently Asked Questions) mohou být zajímavým řešením toho, jak se bránit zahlcení dotazy a připomínkami.

 

Zajímavé školní weby:


ZŠ Věžnice

ZŠ Ivančice - interaktivní web

ZŠ Rosice - zapojení do projektu Rodiče vítáni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Apartmány Renesance
reklama - Centropen Dačice
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích

partneři